Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 22/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 17h 94+96+98 Trần Hưng Đạo ; Ngõ 107 Trần Hưng Đạo Đấu san tải đường …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 21/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 16h Từ: 1-25 Bông Nhuộm ; 48-60, 59-75 Tràng Thi ,2-8, 1-7 Phan Bội Châu, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 20/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Gia Lâm 2h00 18h00 Một Phần Thị Trấn Trâu Quỳ ( Khu tái định cư Trâu Quỳ và …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 19/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Ba Đình 20h00 23h50 Trạm Nguyễn cảnh Chân vệ sinh trạm, bảo dưỡng cầu dao, thí nghiệm định …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 18/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 15h 122-130, 131-175 Lê Duẩn ; 116-124 Nguyễn Du ; Ngõ Hàng Lọng ; TT …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 17/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hai Bà Trưng 8h 11h30 TBA Đồng Nhân 2: Từ số 1 – ngõ 17 Phố Hương Viên …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 16/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 14h30 Từ 30-66 Hàng Khoai ; Ngõ Hàng Khoai 1; Ngõ Hàng Khoai 2; Từ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 15/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 15h 2-30, 1-25 Tống Duy Tân; Ngõ Hàng Bông ; 2-6 Điện Biên ; 218-220 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 14/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 16h30 Từ 58-80 Hàng Mã; 15B-67 Hàng Cót; 6-8, 7-11 Hàng Chai Chặt cây Ba …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 13/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Ba Đình 8h 16h Bộ ngoại Giao Thay tủ RMU, thí nghiệm định kỳ MBA Ba Đình 0h …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 12/09/2015 một số khu vực dưới đây:  Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 16h TT số 2 Lê Phụng Hiểu, 210,206,208 Trần Quang Khải, Từ 14÷18, 7÷11 Lê …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 11/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Ba Đình 8h 16h Ngõ 140 Đội Cấn , Giấy bãi Bằng Vệ sinh trạm , thí nghiệm …