Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 13/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Ba Đình 8h 16h Bộ ngoại Giao Thay tủ RMU, thí nghiệm định kỳ MBA Ba Đình 0h …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 12/09/2015 một số khu vực dưới đây:  Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 16h TT số 2 Lê Phụng Hiểu, 210,206,208 Trần Quang Khải, Từ 14÷18, 7÷11 Lê …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 11/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Ba Đình 8h 16h Ngõ 140 Đội Cấn , Giấy bãi Bằng Vệ sinh trạm , thí nghiệm …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 10/09/2015 một số khu vực dưới đây:   Quận Từ Đến Khu vực Lý do Ba Đình 8h 16h Số 131 – 145 Đội Cấn Vệ sinh trạm thí nghiệm định kỳ MBA, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 09/09/2015 một số khu vực dưới đây:  Quận Từ Đến Khu vực Lý do Đống Đa 6h 16h Mặt ngõ 438 Tây Sơn Ngách 438/41 Tây Sơn Ngõ 122 Đường Láng Ngõ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 07/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 14h30 Từ 30-66 Hàng Khoai ; Ngõ Hàng Khoai 1; Ngõ Hàng Khoai 2; Từ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 07/09/2015 một số khu vực dưới đây:  Quận Từ Đến Khu vực Lý do Đống Đa 7h 15h Học viện Hành chính TW 1 Thay tủ RMU trạm từ EN → Melingerin …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 06/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Ba Đình 8h 16h TBA Hội Nông Dân Việt Nam Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng thiết bị, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 05/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 16h TT số 2 Lê Phụng Hiểu, 210,206,208 Trần Quang Khải, Từ 14÷18, 7÷11 Lê …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 04/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 7h 15h Từ: 67 Hàng Bông, 1 -85 Phủ Doãn, Ngõ Phủ Doãn, Ngõ Huyện, 18 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 01/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Đống Đa 6h 11h30 Ngõ 33 – Ngõ 35 Cát Linh và từ Ngõ 35 Cát Linh – …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 31/8/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hai Bà Trưng 8h 10h TBA 257 Giải Phóng ( Hoà Phát ) : Toàn bộ nhà chung …