Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 2/7/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàng Mai 7h 16h30 Một phần Yên Duyên, phường Yên Sở San tải đường trục hạ thế Hoàng …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 1/7/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàng Mai 7h 16h30 Một phần khu vực Chùa Sét, phường Tân Mai San tải đường trục hạ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 30/6/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàng Mai 7h 14h Một phần cuối ngõ 1141 Giải Phóng + một phần Giáp Tứ San tải …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 28/6/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Từ Liêm 6h 16h Phường Cầu Diễn Quận Bắc Từ Liêm Lắp đo đếm ranh giới C30-C5 Sóc …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lich cắt điện ngày 27/6/2015 một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hoàn kiếm: 7h đến 15h: 2-30, 1-25 Tống Duy Tân; Ngõ Hàng Bông; 2-6 Điện Biên; 218-220 Hàng Bông Công ty …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 25/6/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 15h 22-54 hàng Tre, 2-34, 30-34 Hàng Thùng, 1-27, 2 – 20 Hàng Dầu, 94-102, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 24/6/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hai Bà Trưng 5h 12h30 TBA Vĩnh Tuy 4 : Từ số nhà 100 – số 145 phố …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 23/6/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 7h 16h30 Sau AB tổng Lộ Trần Nhật Duật 22-24 Nguyễn Hữu Huân, Lộ Hàng Mắm …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện ngày 22/6/2015 một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hai Bà Trưng: 6h đến 8h: TBA Lò Đúc 5 (Từ 29- 67 và 30 – 44 Phố Cảm Hội, ngõ 17 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực thông báo cắt điện một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hoàn kiếm: 7h đến 15h: 3-25, 6-20 Ngô Văn Sở; 2-46, 1-35 Trương Hán Siêu; 48-56, 37-49 Trần Quốc Toản; 48-52 Nguyễn Du; 39-49, 35+24 Quang …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 19/6/2015 một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hai Bà Trưng: 8h đến 11h30: Trạm biến áp Lê Văn Hưu 2 (Từ số 6 – 70 lê Văn Hưu, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện ngày 18/6/2015 một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hai Bà Trưng: 6h đến 7h: Trạm biến áp Vĩnh Tuy 2 : Ngách 34/232 tổ 16 Vĩnh Tuy, ngách 34/232/18 Tập …