Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 28/6/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Từ Liêm 6h 16h Phường Cầu Diễn Quận Bắc Từ Liêm Lắp đo đếm ranh giới C30-C5 Sóc …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lich cắt điện ngày 27/6/2015 một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hoàn kiếm: 7h đến 15h: 2-30, 1-25 Tống Duy Tân; Ngõ Hàng Bông; 2-6 Điện Biên; 218-220 Hàng Bông Công ty …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 25/6/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 15h 22-54 hàng Tre, 2-34, 30-34 Hàng Thùng, 1-27, 2 – 20 Hàng Dầu, 94-102, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 24/6/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hai Bà Trưng 5h 12h30 TBA Vĩnh Tuy 4 : Từ số nhà 100 – số 145 phố …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 23/6/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 7h 16h30 Sau AB tổng Lộ Trần Nhật Duật 22-24 Nguyễn Hữu Huân, Lộ Hàng Mắm …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện ngày 22/6/2015 một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hai Bà Trưng: 6h đến 8h: TBA Lò Đúc 5 (Từ 29- 67 và 30 – 44 Phố Cảm Hội, ngõ 17 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực thông báo cắt điện một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hoàn kiếm: 7h đến 15h: 3-25, 6-20 Ngô Văn Sở; 2-46, 1-35 Trương Hán Siêu; 48-56, 37-49 Trần Quốc Toản; 48-52 Nguyễn Du; 39-49, 35+24 Quang …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 19/6/2015 một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hai Bà Trưng: 8h đến 11h30: Trạm biến áp Lê Văn Hưu 2 (Từ số 6 – 70 lê Văn Hưu, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện ngày 18/6/2015 một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hai Bà Trưng: 6h đến 7h: Trạm biến áp Vĩnh Tuy 2 : Ngách 34/232 tổ 16 Vĩnh Tuy, ngách 34/232/18 Tập …

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 16/6/2015, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện một số khu vực dưới đây để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện trên toàn thành phố. Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 6h 10h Từ 22-44, 15-37 Hàng Giầy. Từ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện ngày 15/6/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Từ Liêm 0h 7h Phường Cầu Diễn – quận Nam Từ Liêm Đấu điện trạm biến áp CT 1 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện ngày 13/6/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cắt điện Hà Nội ngày 13/6/2015 Công ty Điện lực Hoàn kiếm: 9h30 đến 15h30: Khách sạn Thủ Đô Từ 8h30 đến 16h30: Trạm biến áp Cơ …