Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực thông báo cắt điện một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hoàn kiếm: 7h đến 15h: 3-25, 6-20 Ngô Văn Sở; 2-46, 1-35 Trương Hán Siêu; 48-56, 37-49 Trần Quốc Toản; 48-52 Nguyễn Du; 39-49, 35+24 Quang …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 19/6/2015 một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hai Bà Trưng: 8h đến 11h30: Trạm biến áp Lê Văn Hưu 2 (Từ số 6 – 70 lê Văn Hưu, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện ngày 18/6/2015 một số khu vực dưới đây: Công ty Điện lực Hai Bà Trưng: 6h đến 7h: Trạm biến áp Vĩnh Tuy 2 : Ngách 34/232 tổ 16 Vĩnh Tuy, ngách 34/232/18 Tập …

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 16/6/2015, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện một số khu vực dưới đây để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện trên toàn thành phố. Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 6h 10h Từ 22-44, 15-37 Hàng Giầy. Từ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện ngày 15/6/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Từ Liêm 0h 7h Phường Cầu Diễn – quận Nam Từ Liêm Đấu điện trạm biến áp CT 1 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện ngày 13/6/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cắt điện Hà Nội ngày 13/6/2015 Công ty Điện lực Hoàn kiếm: 9h30 đến 15h30: Khách sạn Thủ Đô Từ 8h30 đến 16h30: Trạm biến áp Cơ …

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 8/6/2015, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện một số khu vực dưới đây để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện trên toàn thành phố. Quận Từ Đến Khu vực Lý do Thanh Xuân 7h 16h Cấp điện: Tổng Đài Viễn Thông Điện …

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 8/6/2015, công ty điện lực Hà Nội thông báo cắt điện một số khu vực dưới đây để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện trên toàn thành phố. Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hai Bà Trưng 5h 7h Trạm biến áp Điện Thông Công …

Điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 07/06/2015 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline: 1900.1288

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 6/6/2015 Công ty Điện lực Hoàn kiếm: 7h40 đến 12h: Từ số 195 – 323 Hồng Hà Từ 8h30 đến 14h30: HTX Phúc Tân Từ 9h đến 15h: Công ty Cổ phần thiết bị Y Tế ( 2 Hàng Bài ) Công ty Điện lực Hai Bà Trưng: 8h …

Điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 05/06/2015 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline: 1900.1288