Để khắc phục, sửa chữa sự cố điện lưới, công ty điện lực trên cả nước thông báo lịch cắt điện một số khu vực trong ngày 19/6/2016. Quận Từ Đến Khu vực Hoàn kiếm 06h00 17h00 Tập thể Thuỷ Lợi 23 Hàng Tre, 1 – 5 Cầu Gỗ, 61 Hàng Bè, 1 – 15, …

Để khắc phục, sửa chữa sự cố điện lưới, công ty điện lực trên cả nước thông báo lịch cắt điện một số khu vực trong ngày 18/6/2016. Lịch cắt điện tại … QUẬN TỪ ĐẾN KHU VỰC Hoàn kiếm 08h00 08h00 Từ số 22 – 44, 15 – 37 Hàng Giầy. Từ số 3 – …

Để khắc phục, sửa chữa sự cố điện lưới, một số khu vực ở Hà Nội sẽ bị cắt điện trong ngày hôm nay. Để khắc phục, sửa chữa sự cố điện lưới, công ty điện lực trên cả nước thông báo lịch cắt điện một số khu vực trong ngày 15/6/2016. Lịch cắt điện tại …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 13/06/2016 một số khu vực dưới đây:

Chi tiết lịch cắt điện các quận, huyện tại thành phố Hà Nội trong ngày 12/6.

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 06/06/2016 một số khu vực dưới đây:

Miền Bắc tiếp tục oi nóng, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng cao 37 độ C, một số nơi sẽ xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối. Theo thông báo từ phía EVN Hà Nội, vẫn có 5 quận, huyện bị cắt điện.

Chi tiết lịch cắt điện các quận, huyện của TP Hà Nội trong ngày 5/6/2016. Lịch cắt điện chi tiết của các quận, huyện của thành phố Hà Nội ngày 4/6 giúp các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất…

Chi tiết lịch cắt điện các quận, huyện của TP Hà Nội trong ngày 4/6/2016. Lịch cắt điện chi tiết của các quận, huyện của thành phố Hà Nội ngày 4/6 giúp các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất…

Nhiệt độ ngoài trời hôm nay vẫn vô cùng nắng nóng, trên 40 độ C, do đó bạn rất cần lưu ý lịch cắt điện dưới đây để có những sắp xếp điều chỉnh phù hợp.

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 31/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 30/05/2016 một số khu vực dưới đây: