Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 20/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 15h30 61÷65 Hàm Long, 53÷57,62÷66 Bà Triệu Từ 25÷61Hàm Long,1÷39 Phố Huế,+ TT A2 Trần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 19/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 15h30 83B Lý Thường Kiệt Thí nghiệm TBA Sóc Sơn 6h 14h Một phần xã …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày01/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 10h30 474E1.18 Lắp báo sự cố Hoàn kiếm 9h00 11h 474E1.12 Lắp báo sự cố Hai …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 27/11/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h00 14h 3-7, 2+8 Dã Tượng ; 66 Thợ Nhuộm ; 63-65 Lý Thường Kiệt ; …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 21/11/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Đông Anh 5h30 8h Một phần xã Đông Hội, Mai Lâm, Dục Tú, Xuân Canh Tháo lèo xuống …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 20/11/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hai Bà Trưng 7h00 10h30 Không Lắp thiết bị báo sự cố Mỹ Đức 6h30 16h30 Một phần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 19/11/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hai Bà Trưng 8h00 14h30 TBA Huế 1 ( Từ 49 -125 Phố Huế, Từ 55 – 81và …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 18/11/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hai Bà Trưng 8h00 11h Từ D1 đến D16 Quỳnh Lôi. Từ 187 đến 228 Hồng Mai, Từ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 27/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Đống Đa 7h30 14h Cơ Khí Ngành In Ngõ 33- ngõ 35 Cát Linh Ngõ 35 Cát Linh …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 26/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Đống Đa 7h30 14h Cơ Khí Ngành In Ngõ 33- ngõ 35 Cát Linh Ngõ 35 Cát Linh …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 25/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 16h30 Từ số nhà 1-23, + SN 2 Tràng Thi, Từ số nhà 31 ÷ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 24/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 16h Từ: 1-43, 2-36 Lý Thái Tổ, 8 T.N. Hãn, 6 Ngô Quyền, 10 Lê …