Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 05/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Hôm nay (5/4), Công ty Điện lực Hà Nội sẽ cắt điện trên diện rộng để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện.

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 05/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 02/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 01/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 31/03/2016 một số khu vực dưới đây:

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 23/03/2016 một số khu vực dưới đây:

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 23/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Ba Đình 8h30 10h30 Phố Đội cấn,ngõ 209 Đội Cấn Đấu nối đường trục Hà Đông 7h30 11h30 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 21/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Tây Hồ 8h 15h30 Ngách 180/1 +180/5+209/20 An dương Vương. Ngõ 173 đến 335 An dương Vương San …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 20/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 15h30 61÷65 Hàm Long, 53÷57,62÷66 Bà Triệu Từ 25÷61Hàm Long,1÷39 Phố Huế,+ TT A2 Trần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 19/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 15h30 83B Lý Thường Kiệt Thí nghiệm TBA Sóc Sơn 6h 14h Một phần xã …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày01/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 10h30 474E1.18 Lắp báo sự cố Hoàn kiếm 9h00 11h 474E1.12 Lắp báo sự cố Hai …