Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 02/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 01/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 31/03/2016 một số khu vực dưới đây:

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 23/03/2016 một số khu vực dưới đây:

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 23/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Ba Đình 8h30 10h30 Phố Đội cấn,ngõ 209 Đội Cấn Đấu nối đường trục Hà Đông 7h30 11h30 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 21/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Tây Hồ 8h 15h30 Ngách 180/1 +180/5+209/20 An dương Vương. Ngõ 173 đến 335 An dương Vương San …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 20/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 15h30 61÷65 Hàm Long, 53÷57,62÷66 Bà Triệu Từ 25÷61Hàm Long,1÷39 Phố Huế,+ TT A2 Trần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 19/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 15h30 83B Lý Thường Kiệt Thí nghiệm TBA Sóc Sơn 6h 14h Một phần xã …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày01/12/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 10h30 474E1.18 Lắp báo sự cố Hoàn kiếm 9h00 11h 474E1.12 Lắp báo sự cố Hai …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 27/11/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h00 14h 3-7, 2+8 Dã Tượng ; 66 Thợ Nhuộm ; 63-65 Lý Thường Kiệt ; …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 21/11/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Đông Anh 5h30 8h Một phần xã Đông Hội, Mai Lâm, Dục Tú, Xuân Canh Tháo lèo xuống …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 20/11/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hai Bà Trưng 7h00 10h30 Không Lắp thiết bị báo sự cố Mỹ Đức 6h30 16h30 Một phần …