Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 20/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hai Bà Trưng 8h 12h “TBA Trại Găng 4 từ số 1 – 137, số 2 -134 Ngõ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 15/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 9h 10h Từ 14÷16 ngô quyền, 1+2 Đinh Lễ Thí nghiệm TBA Hoàn kiếm 10h 11h …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 11/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 16h30 Từ 39÷55D, 32÷50 Hàng Bài, 35,37 Hàng Bài, Phố Nguyễn Chế Nghĩa, 46÷50, 45+48+51 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 08/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h30 12h TBA Lò Đúc 4: Từ số 140 – 164 và 168- 180 Lò Đúc, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 07/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 16h Từ 3-21 Lý Nam Đế ; Từ số 2-10 Lý nam Đế (bao gồm …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 06/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hai Bà Trưng 7h 13h30 TBA Trần Cao Vân (Từ số 1 – 35, từ số 2 – …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 05/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Ba Đình 8h 17h Lâm sản, Ngõ 94 Ngọc Khánh Vệ sinh trạm, bảo dưỡng cầu dao, thí …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 04/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Thạch Thất 7h 15h Mất điện Khu CNC Hòa LẠc VSCN: đường dây, đầu cáp, tủ RMU

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 02/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 17h 94+96+98 Trần Hưng Đạo ; ngõ 107 Trần Hưng Đạo Đấu san tải đường …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 01/10/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Hoàn kiếm 8h 12h Từ 3, 2-24 Trần Nhật Duật; 1-17, 2-18 Hàng Khoai; Tập thể ga Long …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 27/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Đông Anh 7h30 15 Một phần Khu công nghiệp Thăng Long VSCN, thí nghiệm định kỳ Thường Tin …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 25/09/2015 một số khu vực dưới đây: Quận Từ Đến Khu vực Lý do Ba Đình 8h 16h Từ 62-64 Nguyễn Thái Học, phố Chu văn An Bọc thanh cái, lắp chụp …