Mưa bão, phố cổ Hà Nội ngập ‘mênh mông’

Ngày đăng: 17/07/2017

Nhiều con đường trong phố cổ ngập đến đầu gối, nước tràn vào trong nhà. Ảnh: Giang Huy Anh Nhi / ione.vnexpress.net

Nhiều con đường trong phố cổ ngập đến đầu gối, nước tràn vào trong nhà.

Mưa bão, phố cổ Hà Nội ngập \'mênh mông\'

Mưa bão, phố cổ Hà Nội ngập \'mênh mông\'

Mưa bão, phố cổ Hà Nội ngập \'mênh mông\'

Mưa bão, phố cổ Hà Nội ngập \'mênh mông\'

Mưa bão, phố cổ Hà Nội ngập \'mênh mông\'

Mưa bão, phố cổ Hà Nội ngập \'mênh mông\'

Mưa bão, phố cổ Hà Nội ngập \'mênh mông\'

Mưa bão, phố cổ Hà Nội ngập \'mênh mông\'

Mưa bão, phố cổ Hà Nội ngập \'mênh mông\'

Mưa bão, phố cổ Hà Nội ngập \'mênh mông\'

Mưa bão, phố cổ Hà Nội ngập \'mênh mông\'

Ảnh: Giang Huy

Anh Nhi / ione.vnexpress.net

Link bài gốc:http://ione.vnexpress.net/photo/nhip-song/mua-bao-pho-co-ha-noi-ngap-menh-mong-3614532.html
Loading...